مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


تلفن تماس:  77459523-021

ایمیل دبیرخانه: info@sportconf.ir

ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه 8 تا 16/ پنجشنبه 8 تا 13:00