مهلت ارسال اصل مقاله: 20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها: 29 بهمن 96
برگزاری همایش: 7 اسفند 96


 


صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما
تلفن تماس:  774-021

ایمیل دبیرخانه: info@sportconf.ir