مهلت ارسال اصل مقاله:
20 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها:
5 اسفند 96
برگزاری همایش:
17 اسفند 96


 


صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

ديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای مهدی روزبهانی

صدا و سیما

2

جناب آقای دکتر محمد ویسی

دانشگاه پیام نور مریوان

3

جناب آقای دکتر حمید سارانی

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

4

جناب آقای دکتر حیدر ساجدی

دانشگاه محقق اردبیلی

5

جناب آقای دکتر سحاب تربتی

انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

6

جناب آقای دکتر علیرضا داداشی جوکندان

دانشگاه پیام نور تالش

7

جناب آقای دکتر مجید نامور

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

8

جناب آقای دکتر محمدرضا محمدی میرعزیزی

دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

9

جناب آقای دکترسیدمحمدرضا علوی زاده

دانشگاه پیام نور تهران

10

جناب آقای مصطفی بارانچی

دانشگاه بوعلی سینا همدان