مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

تصویر

نام و نام خانوادگي

موسسه

 

1


جناب آقای مهدی روزبهانی

صدا و سیما

2


جناب آقای دکتر محمد ویسی

دانشگاه پیام نور مریوان

3


جناب آقای دکتر حمید سارانی

دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

4


جناب آقای دکتر مهدی نعیم

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5


جناب آقای دکتر مهرعلی همتی نژاه

دانشگاه گیلان

6


جناب آقای دکتر فرهاد رحمانی نیا

دانشگاه گیلان

7


جناب آقای دکتر حسن دانشمندی

دانشگاه گیلان

8


جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی

دانشگاه گیلان

9


جناب آقای دکتر پیام سعیدی

دانشگاه گیلان

 10 جناب آقای دکتر بهرام عابدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
11   جناب آقای دکتر رامین بیرانوند دانشگاه لرستان