مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیوستن دانشگاه گیلان به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه گیلان ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی کرد

دانشگاه گیلان ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی نموده و اعضای زیر به عنوان داوران این همایش معرفی گردیدند:
1/ جناب آقای دکتر  رحمانی نیا
2/ جناب آقای دکتر همتی نژاد
3/ جناب آقای دکتر دانشمندی
4/ جناب آقای دکتر حسینی
5/ جناب آقای دکتر سعیدیback2017-11-14Voting is0 time