مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیوستن دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی کرد

دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی نموده و اعضای زیر به عنوان داوران این همایش معرفی گردیدند:
1/ سرکار خانم دکتر نعمتی
2/ سرکار خانم دکتر احمدآبادیback2018-01-19Voting is0 time