مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیوستن دانشگاه الزهرا به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه الزهرا ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد

دانشگاه الزهرا، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری  همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این کنگره اعلام آمادگی نموده و اعضای زیر به عنوان داوران این کنگره معرفی گردیدند:
1/ سرکار خانم دکتر شجاعی 


back2018-01-18Voting is0 time