مهلت ارسال مقاله:
11 اسفند 96
مهلت واریز هزینه ها:

15 اسفند 96

برگزاری همایش:
28 اسفند 96 

 
 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پیوستن دانشگاه علم و صنعت به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه علم و صنعت، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی کرد


more2018-01-22Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

پیوستن دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی کرد


more2018-01-19Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

پیوستن دانشگاه الزهرا به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه الزهرا ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این کنفرانس اعلام آمادگی کرد


more2018-01-18Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

پیوستن دانشگاه گیلان به همایش به عنوان همکار علمی
دانشگاه گیلان ، ضمن اعلام خرسندی خود از برگزاری همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران به عنوان یکی از حامیان و همکاران علمی این همایش اعلام آمادگی کرد


more2017-11-14Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر